UAB „Kvarkas“ vykdo projektą „UAB „Kvarkas“ klientų savitarnos sprendimų diegimas“, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1454. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją. Projekto biudžetas – 34440 Eur, iš kurių 25830 Eur finansuojama priemonės.

Projekto tikslas – paskatinti įmonės apyvartos augimą pritaikius naujoviškus elektroninės komercijos sprendimus. Bus sukurta nauja klientų savitarnos el. platforma su naujoviškais nuotolinio klientų aptarnavimo sprendimais. Klientai galės nuotoliniu būdu bet kuriuo metu prisijungti prie bendrovės duomenų bazės, vizualiai matyti prekes, jas atsirinkti, komplektuoti, sukurti ir išsiųsti užsakymus, o įmonė iš karto gaus pilną informaciją reikiamu formatu apie klientų poreikius / užsakymus, galės lengvai ir efektyviai juos apdoroti.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-24.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-06-30.

*********

UAB „Kvarkas“ vykdo projektą „UAB „Kvarkas“ konkurencingų kultūros industrijos produktų diegimas“, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0232.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją. Projekto biudžetas – 82670,00 Eur, iš kurių 57869,00 Eur finansuojama priemonės.

UAB Kvarkas kuria naują originalią paslaugą spausdinant ir gaminant unikalius klientų ir pirkėjų grafikos kūrinius su skaitmenizuota įranga. Paslauga sudarys galimybes pirkėjams susikurti savo unikalius stalo tekstilės, patalynės, paveikslų, namų rūbų – chalatų, miegamojo rūbų – naktinių ir pižamų gaminius. Personalizuota paslauga prisidės prie žiedinės ekonomikos principų diegimo ir įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. spalio – 2023 m. rugpjūčio mėn.